Hírek

 

 

A debreceni Szent Háromság Magyar Orthodox templom kórusa január 5-én adott koncertet Debrecenben, a Szent Anna római katolikus székesegyházban.

Elsőként hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszönetünket és hálánkat fejezzük ki Főtisztelendő Palánki Ferenc Püspök Atyának, és Dr. Krakomperger Zoltán Plébános Atyának, hogy nagylelkű felajánlásukkal a debreceni Szent Anna székesegyházban tarthattuk meg koncertünket.

A debreceni Szent Háromság Magyar Orthodox templom kórusa évek óta egy-egy nagyobb előadással örvendezteti meg az orthodox énekek iránt érdeklődőket, tisztelőket. Igazság szerint nem szeretem koncertnek nevezni ezeket az előadásokat, hiszen kezdettől fogva az volt a célunk, hogy az orthodox Egyház liturgikus szépségét, gazdagságát másoknak is megmutassuk, akár megszólítsuk vele az embereket. Éppen ezért szigorúan ügyelek arra, hogy olyan dallamokat válasszak, és úgy hangozzanak el ezek az énekek, mintha az emberek az orthodox templomban lennének az istentiszteletek alatt. Az elmúlt 4-5 évben az évente szeptemberben megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál keretében adtunk koncertet, melyeken tematikusan mutattuk be az orthodox Liturgia, Est-hajnali istentisztelet, az orthodox ünnepek és a kórus tíz éves jubileuma alkalmával az addigi legszebb melódiákat.

Most legutóbb viszont úgy gondoltam, hogy mutassuk meg a közönségnek azt a liturgikus gazdagságot, mely az orthodox templomokban Karácsonykor is megjelenik. Két egyházközség kivételével, a Magyar Orthodox Egyházmegye templomaiban a Karácsonyt december 25-én ünnepeljük. Az idei karácsonyi forgatag, készülődés és kulturális programok viszont annyira sűrűre sikeredtek, hogy arra gondoltam, ez a karácsonyi előadás semmit sem veszít aktualitásából, ha azt a két karácsony, vagyis december 25-e és január 7-e között tartjuk. Annál is inkább, mivel a Karácsonyt és a január 6-án megünnepelt Vízkeresztet az Egyházban hosszú időn át egy napon ünnepelték.

A koncerten felcsendültek a Karácsony előesti Szent Vazul Liturgia énekei, a Nagy Lenyugvási istentisztelet, a Hajnali istentisztelet imái és néhány népének is Oroszországból és Ukrajnából.

A debreceni templom olyan szerencsés, Istentől áldott helyzetben van, hogy kórusa minden szerénység nélkül, talán Egyházmegyénk legjobbjai közé tartozik.

A debreceni orthodox templom kórusa csaknem 15 esztendeje szerveződött templomi szolgálatok céljából, s ez idő alatt, azt hiszem most megengedhető egy apró szerénytelenség, hiszen a kórustagok elsajátították az orosz orthodox hagyományokat követő éneklés lényegét. Ami nem elsősorban a zenei tökéletesség, hanem sokkal inkább a lélekből való éneklés. Átelmélkedve a szent szövegek valamennyi szavát, és együtt lélegezve az imádság lelkével. Soha nem volt célunk a versenyzés, inkább azt az imádságos lelkületet szerettük volna elsajátítani és bemutatni, ami az orthodox templomban megelevenedik az istentiszteletek alkalmával. Sokan kérdezték már tőlem, hogy miért olyan különleges az orthodox istentisztelet. Talán legelső, amit megemlítenék, az a szolgálat pompázatossága, az énekek szépsége, a magasztossága és emelkedettsége. Megjeleníteni a Mennyországot itt a földön. Ehhez segítőkre, közreműködőkre is szükség van. Ilyen segítők a templomi énekesek, akik lelküket és éneküket, imádságukat teszik hozzá a szent cselekményekhez.

A kórus énekei a szláv dallamok hagyományát követik. A melódiák legtöbbje az orosz „obichod” vagyis általános dallamok gyűjteményéből származik. Emellett az egyes monostorok dallamait is előszeretettel énekeljük. Ezeket a dallamokat az imádság komponálta, ami azt hiszem, első hallás után feltárja a hallgatóban az orthodox éneklés lényegét.

Második éve annak, hogy koncertjeinken Szegedi Szabolcs István atya, a miskolci Szent Háromság templom diakónusa is közreműködik. Már a legelső koncertek, felkérések alkalmával arra gondoltam, hogy csak akkor lesz hiteles az énekünk, ha az ugyanabban a formában hangzik el, mint a templomban, ahol meg van a helye a pap, és meg van a helye a diakónus énekeinek is. Így minden olyan éneket, amit a templomban a diakónus énekel, az előadásokon is ugyanabban a formában hangzik el, hiszen templomi, nem pedig koncertkórus a mienk.

Az előadás azért is volt különleges, mert vendégünk lehetett Hossam Haddad karnagy Jordániából, aki odahaza egy bizánci kórus vezetője. Kutatói ösztöndíjjal érkezett Debrecenbe, s a templomi szolgálatokat is rendszeresen látogatja. Éjinai Szent Nektáriosz, Agni Parthene énekét adta elő a debreceni templom kórusával, görög és arab nyelven.

Karácsony táján, ahogyan itthon, úgy a szomszédos Ukrajnában és Oroszországban, a templomokban és otthon is előszeretettel kántálnak. Következzen egy kántálós ének a Szvjatogorszki monostor kottatárából. „Aludj kis Jézus” – magyar szövegét kórusunk oszlopos tagja Csobán Gyula testvérünk ültette magyar nyelvre, valamint dolgozta át vegyeskarra.