Történet

Az orthodox keresztény egyház már a kora középkorban jelen volt Debrecenben: a város első orthodox temploma, a régi Szent Miklós kápolna görög alapítású volt, orthodox vallású görögök imádkoztak benne. Emléküket őrzi a mai Miklós, Kandia és Burgundia utca.

Az I. Világháború után, orthodox hívek telepedtek le Debrecenben. Az akkori Szent Háromság kápolna a Péterfia utca 19. sz. alatti épületben volt kialakítva, s az 1950-es és ’60-as évek között működött. Az újrakezdés gondolata 1991-ben fogalmazódott meg két debreceni hívőben, ami 2002-ben vált valóra.

2010 Pünkösdjétől saját bérleményű parochiánk, és egy melléképületből kialakított kápolnánk volt. 2012-ben állami pályázaton nyert összegből átépítettük, bővítettük templomunkat, melyben rendszeres istentisztelet folyik: vasár-és ünnepnapokon délelőtt 10 órakor Szent Liturgia, hétköznap esténként 18 órakor esti istentisztelet (vecsernye). Templomunk kincsei közé tartoznak az ikonosztázion 2011-ben festett képei, Szent Barnabás apostol és Szentéletű Magyar Mózes ereklyéi.

Az egyházközség kórusa az újjáalapítással egy időben szerveződött templomi szolgálatok céljából, magyar és egyházi szláv nyelvű liturgikus énekeik jelenleg három megjelent CD-n hallgathatók.

A templomot látogató hívek magyar, görög, orosz, ukrán, bolgár és örmény stb. nemzetiségűek, így az istentiszteletek nyelve magyar, görög és egyházi szláv.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk templomunkba és kórusunk tagjai közé!